In asteptarea Pruncului Iisus: Sugestii de lectura in Postul Nasterii Domnului - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2020 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

În așteptarea Pruncului Iisus: Sugestii de lectură în Postul Nașterii Domnului

[2020-11-19]
de Iulian Dumitrașcu

În timpul postului trebuie să acordăm atenție mai mare hranei duhovnicești, deoarece „nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu” (Luca 4:4).
Din hrana duhovnicească face parte lectura. De aceea, în post ar trebui să citim mai mult ca de obicei.
Sfânta Scriptură este prima scriere pe care v-o recomandăm. Citiți în mod special Sfintele Evanghelii și profețiile mesianice despre Mântuitorul Hristos, care sunt consemnate în cărțile vechi-testamentare Facerea, Deuteronomul, Isaia, Ieremia, Iezechiel, Daniel, Miheia, Maleahi.
© Basilica.ro / Raluca Ene
Pentru copii, indicăm volumul Istorisiri din Sfintele Scripturi pentru copii și părinți, plin de ilustrații realizate în tradiția iconografică ortodoxă.
Pe parcursul lecturării scrierilor biblice, am putea întâlni aspecte pe care nu le înțelegem. Dacă cineva vrea să-L cunoască pe Hristos, chiar dacă la început nu înțelege totul în Evanghelii sau în altă lectură duhovnicească, atunci citirea va fi o bucurie și va deveni treptat o necesitate.
Utilă în urcușul duhovnicesc este Filocalia. Programul vieții descrise acolo este un „program hristologic”, afirmă traducătorul acestei impresionante colecții, Părintele Dumitru Stăniloae.
„Este trăirea în Hristos din puterea lui Hristos pe care îl au trăitorii în ei prin rugăciune tot mai deasă. Este calea spre cea mai înaltă noblețe omenească, este singura cale care promovează unirea oamenilor între ei în Hristos, opusă dezbinărilor care aduc atâta suferință omenească”, a menționat marele dogmatist român.
Pentru acest post, vă recomandăm volumul 2 al Filocaliei, unde se regăsesc Cele două sute de capete despre cunoștința de Dumnezeu și iconomia întrupării Fiului lui Dumnezeu ale Sfântului Maxim Mărturisitorul.
© Librăria Cărților Bisericești
O lucrare modernă care pune în legătură neuroștiințele cu experiențele duhovnicești ale Filocaliei este cea semnată de Arhid. Adrian Sorin Mihalache.
Alte recomandări:
Despre post
Foame și sete după Dumnezeu. înțelesul și folosul postului – Preafericitul Părinte Patriarh Daniel;
Despre post: texte filocalice, maxime, cugetări – Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae;
Despre post – Sfântul Vasile cel Mare.
© Librăria Cărților Bisericești
Nașterea Domnului
Cuvânt la Nașterea Mântuitorului și la Sfintele Paști – Sfântul Grigorie Teologul;
Chipul evanghelic al lui Iisus Hristos – Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae;
Cuvânt împotriva elinilor. Cuvânt despre întruparea Cuvântului. Trei cuvinte împotriva arienilor – Sfântul Atanasie cel Mare.
© Librăria Cărților Bisericești
Familia creștină
Familia creștină și educația copiilor. Izvoare patristice, repere morale și provocări actuale – Pr. Mihai Iordache;
Despre familia creștin㠖 Sfântul Ioan Gură de Aur.
Rugăciune, responsabilitate, patimi
Despre rugăciune: texte filocalice, maxime, cugetări – Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae;
Sfinții Părinți despre responsabilitate – Preot Adrian Agachi;
Medicamente împotriva patimilor: sfaturi patristice – Preot Adrian Agachi.
© Librăria Cărților Bisericești
Daruri și adevărata bogăție
Despre adevărata bogăție – Clement Alexandrinul;
Despre schimbarea numelor, răbdare, tărie, milostenie – Sfântul Ioan Gură de Aur.
© Librăria Cărților Bisericești
Titlurile apărute la Editurile Patriarhiei Române și Editura Cuvântul Vieții a Arhiepiscopiei Bucureștilor sunt disponibile la Librăria Cărților Bisericești și Magazinul online al Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
Timpul pregătirii înainte de marea sărbătoare a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos este menit să fie, prin înțelepciunea Sfinților Părinți ai Bisericii, un timp al ascezei, al milosteniei și al învățării de a spune „Da” lui Dumnezeu, în timp ce spunem „Nu” propriilor dorințe egoiste.

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 21, Ultimul acces: 2020-11-29 07:10:25