„Evanghelistul Vechiului Testament” si profetiile mesianice - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2020 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

„Evanghelistul Vechiului Testament” și profețiile mesianice

[2019-05-09]
de basilica.ro

„Evanghelistul Vechiului Testament” și profețiile mesianice
Sfântul Proroc Isaia, cinstit de Biserica Ortodoxă în data de 9 mai, este unul din cei patru mari proroci ai Legii Vechi.
Numit „Evanghelistul Vechiului Testament”, Prorocul Isaia a trăit în secolul 8 îHr., iar misiunea sa profetică s-a întins pe parcursul a patruzeci de ani.
Profețiile selectate în articol și împlinirea lor fac referire la Întruparea Domnului și Nașterea din Fecioara Maria, începutul propovăduirii Sale, minunile săvârșite de Hristos, Patimile și Moartea Sa pe cruce:
Nașterea din fecioar㠖 Isaia 7:14
,,Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel”
Împlinirea profeției – Luca 1:26-31
,,Iar în a șasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, …Către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Și îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Și iată vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus”.
Iisus Hristos, numit Fiul lui Dumnezeu – Isaia 9:5
,,Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul Lui și se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie. Și mare va fi stăpânirea Lui și pacea Lui nu va avea hotar”.
Împlinirea profeției – Matei 3:17
,,Și iată glas din ceruri zicând: Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit”.
Iisus Hristos, urmaș pe tronul lui David – Isaia 9:6
,,Și mare va fi stăpânirea Lui și pacea Lui nu va avea hotar. Va împărăți pe tronul și peste împărăția lui David, ca s-o întărească și s-o întemeieze prin judecată și prin dreptate, de acum și până-n veac. Râvna Domnului Savaot va face aceasta”.
Împlinirea profeției – Luca 1:32
,,Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt se va chema și Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său”.
Începutul propovăduirii în Galileea Isaia 9:1-2
,,Poporul care locuia întru întuneric va vedea lumină mare și voi cei ce locuiați în latura umbrei morții lumină va străluci peste voi. Tu vei înmulți poporul și vei spori bucuria lui. El se va veseli înaintea Ta, cum se bucură oamenii în timpul secerișului și se veselesc la împărțirea prăzilor”.
Împlinirea profeției – Matei 4: 12-17
,,Și părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia proorocul care zice: Pământul lui Zabulon și pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare și celor ce ședeau în latura și în umbra morții lumină le-a răsărit”.
Minunile săvârșite de Mântuitorul – Isaia 35:5-6
,,Atunci se vor deschide ochii celor orbi și urechile celor surzi vor auzi. Atunci va sări șchiopul ca cerbul și limpede va fi limba gângavilor; că izvoare de apă vor curge în pustiu și pâraie în pământ însetat”
Împlinirea profeției – Matei 11:2-6
,,…Orbii își capătă vederea și șchiopii umblă, leproșii se curățesc și surzii aud, morții înviază și săracilor li se binevestește. Și fericit este acela care nu se va sminti întru Mine”.
Patimile și moartea Mântuitorului- Isaia 53: 7-8
,,Chinuit a fost, dar S-a supus și nu și-a deschis gura Sa; ca un miel spre junghiere s-a adus și ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, așa nu Și-a deschis gura Sa. Întru smerenia Lui judecata Lui s-a ridicat și neamul Lui cine îl va spune? Că s-a luat de pe pământ viața Lui! Pentru fărădelegile poporului Meu a fost adus spre moarte”
Împlinirea profeției- Matei 27: 29-31
,,(…) Și împletind o cunună de spini, I-au pus-o pe cap și în mâna Lui cea dreaptă trestie; și, îngenunchind înaintea Lui își băteau joc de El, zicând: Bucură-Te, regele iudeilor! Și scuipând asupra Lui, au luat trestia și-L băteau peste cap. Iar după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de hlamidă, L-au îmbrăcat cu hainele Lui și L-au dus să-L răstignească.”

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 238, Ultimul acces: 2020-06-03 11:42:12