Masuri pentru prevenirea incendiilor la lacasurile de cult cu ocazia Sarbatorilor Pascale - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2021 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Măsuri pentru prevenirea incendiilor la lăcașurile de cult cu ocazia Sărbătorilor Pascale

[2021-05-01]
de Iulian Dumitrașcu

Măsuri minimale de prevenire a incendiilor la obiective de cult
cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paști, recomandate de Inspectoratul de Situații de Urgență:
Privind lăcașurile de cult:
– Interzicerea desfășurării slujbelor religioase în lăcașurile de cult care au amplasate la interior sau la exterior, schele.
– Acolo unde slujbele religioase se desfășoară în interiorul bisericilor, se vor asigura: menținerea ușilor de pe căile de acces și evacuare în poziție deschisă, îndepărtarea covoarelor/mochetelor și a mobilierului (scaune, bănci) din zona centrală a bisericilor, care nu sunt fixate ferm de pardoseală, cu excepția celui folosit de ierarhi, respectiv limitarea accesului credincioșilor, astfel încât să fie respectate inclusiv măsurile de distanțare socială.
– În cazul organizării slujbelor religioase în bisericile din lemn, nu se permite aglomerarea credincioșilor în interior, deoarece acestea prezintă un risc foarte mare de incendiu, au ușile de acces/evacuare de dimensiuni mici, ceea ce afectează evacuarea în caz de incendiu.
– Desemnarea, de către ierarhi, a unor persoane responsabile, cu atribuții de supraveghere atentă pe durata desfășurării slujbelor religioase cu public numeros a activităților din interiorul bisericilor și de intervenție operativă, cu mijloace de stingere proprii la îndemână (ex. stingătoare de incendiu) și instruirea temeinică a acestora de către slujitorii bisericii.
– Instruirea, de către preoți, a participanților la slujbe asupra necesității păstrării calmului și evacuării in ordine a lăcașului de cult în cazul producerii unui incendiu, cu menționarea faptului că, în cazul evacuării de urgență a clădirii, să stingă imediat lumânările și să utilizeze lanternele din dotarea telefoanelor mobile.
– Parcarea autovehiculelor în vecinătatea bisericilor și a mănăstirilor astfel încât să nu se blocheze sau să se diminueze gabaritele căilor de acces pentru intervenție al autospecialelor pompierilor sau să fie împiedicat accesul la hidranții exteriori de incendiu.
– Efectuarea, prin grija factorilor de conducere de la biserici și mănăstiri, a unui control riguros după terminarea slujbelor religioase, pentru înlăturarea oricărei eventuale surse de inițiere a unui incendiu.
Privind spatiile de cazare și colecțiile muzeale:
– Instruirea, de către factorii de conducere și administratorii așezămintelor mănăstirești, a persoanelor cazate în spațiile proprii mănăstirilor, asupra măsurilor de prevenire care trebuie respectate și privind modul concret de acționare în situația producerii unor evenimente.
– Asigurarea permanentă a supravegherii atente a spațiilor care adăpostesc valori de patrimoniu mobil, precum lăcașurile de cult, colecțiile muzeale, depozitele de fonduri muzeale/carte rară și atelierele de restaurare, pentru eliminarea posibilității de sustragere a unor obiecte de valoare/de cult și, implicit, de recurgere la tehnica incendierii, pentru acoperirea urmelor unor asemenea infracțiuni.
Privind utilizarea lumânărilor și a focului deschis:
– Instruirea, de către preoti, a participanților Ia slujbele religioase de Sfânta Înviere, asupra faptului că lumânările aprinse trebuie ținute la distanță de haine, păr, mobilier, coroane sau alte obiecte de cult din materiale combustibile din interiorul bisericii și, de asemenea, că se recomandă evitarea deplasării cu lumânările aprinse in autovehicule (autoturisme, autocare, microbuze etc.).
– Interzicerea utilizării focului deschis la efectuarea curățeniei pe terenurile, în curtile lăcașurilor de cult, precum și în cimitirele din vecinătatea acestor obiective, în contextul în care asemenea activități se desfășoară, cu intensitate ridicată, premergător Sfintelor Sărbători de Paște.
În cazul producerii unui eventual incendiu în lăcașul de cult:
– Se evacuează toți enoriașii din biserică, prin grija și sub coordonarea preoților, utilizând echilibrat toate căile de evacuare existente, inclusiv cele din altar, acolo unde acestea există, o atenție deosebită fiind acordată persoanelor în vârstă ori cu un grad de mobilitate redus.
– Concomitent cu evacuarea persoanelor, se asigură prima intervenție pentru stingerea incendiului, utilizând stingătoarele de incendiu.
– Se vor anunța de îndată serviciile de urgență profesioniste la numărul unic pentru apeluri de urgenț㠖 112 și serviciul voluntar pentru situații de urgență al localității.

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 48, Ultimul acces: 2021-05-14 18:06:07